Co pro vás jako sociolog udělám?

Nabídka služeb

SOCIOLOGICKÝ VÝZKUM

Rozhodujte se na základě dat

Sociologický výzkum dodá jistotu vašemu rozhodování. Poskytuje paletu nástrojů, díky kterým dokonale poznáte zkoumaný fenomén a získáte odpovědi na své otázky. Také vám umožní dívat se do budoucnosti. Vyvarujte se omylům, rozhodujte se na základě kvalifikovaných dat.

Zkušený sociolog do vašeho týmu

Sociologický výzkum považuji za své řemeslo. Díky bezmála dvaceti letům v oboru jsem nasbíral řadu zkušeností v rámci nejrůznějších projektů, včetně těch mezinárodních. Pokud potřebujete do svého týmu sociologa, určitě se ozvěte.

Jaká bude moje role ve vašem týmu?

Máte před sebou rozhodnutí a potřebujete se opřít o sociologický výzkum? Potřebujete optimalizovat určité procesy a výzkum vám v tom může pomoct? Řešíte problém týkající se určité sociální skupiny nebo komunity, případně vztahů na pracovišti? Chcete otestovat různé scénáře vývoje prostřednictvím výzkumu?

Pomohu vám najít nejlepší způsob, jak prostřednictvím sociologického výzkumu získat maximum hodnotných informací. Jsem nezávislý sociolog, nepracuji jako obchodní zástupce pro žádnou agenturu. Moje doporučení proto budou na jedné straně kvalifikovaná, a na druhé straně budou maximálně hájit zájmy klienta – tedy vaše zájmy.

Konkrétně vám pomohu
 • Definovat výzkumné otázky na základě vašich reálných potřeb; tj. žádný výzkum pro výzkum!
 • Stanovit vhodnou výzkumnou metodu, která vám přinese relevantní data
 • Navrhnout velikost vzorku a způsob výběru respondentů
 • Vybrat výzkumnou agenturu, včetně přípravy zadání pro agenturu
 • V případě on-line sběru dat doporučím nástroje
Pokud jste rozhodnutí, že budete realizovat sociologické šetření, budete potřebovat vytvořit příslušné nástroje pro výzkum. Doporučuji jejich přípravu nepodcenit a vyvarovat se zbytečným chybám, které vás budou stát peníze a čas.

Zkušený sociolog umí sestavit dotazník i další výzkumné nástroje způsobem, který bude maximálně efektivní. Neplýtvá časem respondentů a současně nastavuje otázky způsobem, který vám zajistí relevantní data.

Sociologa byste měli přizvat také proto, že už při sestavování výzkumných nástrojů myslí na následnou analýzu dat. Připraví otázky, které umožní i pokročilou statistickou analýzu, včetně např. oblíbené segmentace či různých typologií.

Řada výzkumů se provádí také pro potřeby marketingové komunikace a PR. Firmy a organizace si tímto způsobem opatřují data, která promění v neprůstřelné argumenty. Dobrý výzkumník ví, jak klást otázky, aby napomohly těmto účelům.

Konkrétně vám pomohu
 • Sestavit dotazník pro sociologický nebo marketingový výzkum
 • Připravit další související nástroje (pokyny pro tazatele nebo agenturu, karty s výběrem odpovědí atp.)
 • Sestavit dotazník pro zaměstnanecký průzkum
 • Navrhnout scénář pro hloubkové rozhovory nebo diskusní skupiny (focus groups)
 • Provést pretest dotazníku
Máte výzkumnou zprávu od agentury, případně výzkumná data, a nevíte, co s nimi? Pomohu vám ze získaných materiálů a dat vytěžit maximum, abyste mohli udělat správné rozhodnutí.

Přínos zkušeného sociologa je v tom, že dokáže vidět souvislosti, které nejsou na první pohled zřejmé. Dokáže číst v datech a pracovat s nimi způsobem, který zvládne jen odborník s mnohaletou praxí a příslušnými znalostmi.

Práce dobrého sociologa nekončí odevzdáním výzkumné zprávy. Tam to teprve začíná. Zásadní je interpretace výsledků a doporučení, která pomohou posunout váš záměr nebo projekt k úspěšné realizaci.

Konkrétně vám pomohu
 • Vyznat se ve výsledcích sociologického nebo marketingového výzkumu
 • Přeložit do srozumitelné řeči výsledky z výzkumné zprávy
 • Identifikovat stěžejní informace a kritická místa plynoucí z dat nebo závěrečné zprávy
 • Najít skryté souvislosti v datech z výzkumu
 • Vytvořit doporučení pro strategické rozhodování

AUDIT VÝZKUMŮ

Dostaňte informace pod kontrolu a získejte z dat to nejdůležitější

Topíte se v datech a přehršli výzkumných zpráv a reportů? Ztrácíte se v záplavě informací? Pomohu vám se v tom všem zorientovat, nastavit řád, a především vybrat zásadní informace pro vaše rozhodování.

Audit sociologických a marketingových výzkumů je služba, kterou oceníte, pokud máte větší množství analýz a studií na různá témata a chcete z nich systematicky vytěžit užitečné informace.

Dám vašim informacím řád. Naservíruji vám to nejdůležitější, co se ve vašich výzkumech nastřádalo, zachytím trendy a upozorním vás na kritická místa. Zbavím vás stresu ze záplavy informací. Navrhnu vám na základě dosavadních výzkumů a vašich plánů optimální výzkumný mix, který bude sedět na míru vašim aktuálním i dlouhodobým potřebám.

ODBORNÉ SOCIOLOGICKÉ PORADENSTVÍ

Svěřte to do rukou experta

Společnost se neustále vyvíjí a proměňuje. To s sebou přináší nové příležitosti a rizika. Jako sociolog vám pomohu zorientovat se v aktuálních společenských trendech, ale stejně tak mohu díky své odbornosti vstoupit do dílčích oblastí mezilidských vztahů a nabídnout vám jejich interpretaci z pohledu sociologie, případně sociální psychologie.

Sociologie poskytuje odborný aparát a nástroje, které mohou být univerzálním způsobem využity pro různé typy situací. Jako konzultant v oblasti sociologie vám mohu poskytnout nezávislé posouzení problému, se kterým se potýkáte, a současně navrhnout jeho funkční řešení, případně nabídnout aparát, jehož prostřednictvím problém lépe uchopíte a dopomůže vám k řešení.

Vedle poradenství ve formě osobních konzultací nebo vypracování nezávislého posudku, provádím také podrobné analýzy aktuálních událostí a společenských fenoménů.

V rámci poradenství pro vás jako sociolog udělám:

 • Odborné poradenství v oblasti sociologie
 • Vypracování nezávislého posudku k projektu z pohledu sociologa
 • Sociologickou analýzu k aktuálním událostem a společenským fenoménům