Pavel Kovařík

Sociolog na volné noze

Jsem sociolog na volné noze. Zabývám se sociologickým výzkumem, a to především v roli konzultanta.

Sociologii jsem formálně studoval na Masarykově univerzitě v Brně. Bez ohledu na studium se sociologii věnuji dlouhodobě, beru ji jako svou celoživotní náplň. Vždy jsem měl rád dobrodružství spojené se sociologickým výzkumem. Vedle sociologie jsem vystudoval ekonomii na VŠB – Technická univerzita Ostrava, díky čemuž dokážu využít přesah do další důležité oblasti.

Sociologie pro mě znamenala spoustu „aha momentů“, protože se dokáže dívat hluboko pod povrch a poskytuje pozorovateli aparát, který mu umožní dívat se na svět očima „těch druhých“. Díky bohaté tradici a propojenosti s dalšími obory je sociologie svým způsobem univerzální vědou, pokud jde o zkoumání společnosti.

Profesní zkušenosti spojené se sociologickým výzkumem jsem sbíral v předních agenturách pro sociologický výzkum, konkrétně ve STEM a GfK.

Proč je dobré zapojit do projektů sociologa?

Co konkrétně přinesu do vašeho projektu já jako sociolog?

Moje profesní zkušenosti a dovednosti